BELANGRIJK: verhoogd lidgeld & verplichte medische fiche

Beste ouder(s) en leden van Chiro eNWéKa

Dit jaar heeft de leidingsploeg enkele nieuwe veranderingen ingevoerd betreffende het inschrijven van je zoon/dochter. Met dit bericht willen we jullie even uitleggen wat we hebben verbeterd en waarom we dit precies hebben gedaan.

Ten eerste hebben we besloten om het inschrijvingsbedrag te verhogen. Het geld dat je vanaf dit jaar betaalt om je zoon/dochter voor onze chiro in te schrijven is €45. Vorige jaren was het €25. De voornaamste reden is om het vieruurtjesgeld voor jullie en eveneens voor ons efficiënter en makkelijker te laten verlopen. Zodra de inschrijving afgerond is, moeten jullie namelijk op geen enkele zondag nog €1 meegeven aan je kind voor zijn/haar vieruurtje. Met andere woorden, het zondagse drankje en koekje zit vanaf dit jaar inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Lekker eenvoudig dus!

Is deze verhoging financieel moeilijk voor u? Dan mag je gerust de hoofdleiding aanspreken en dan zoeken we samen naar een oplossing. Gelijkaardig aan de vorige jaren betaal je nog altijd voor je tweede kind minder (€40), indien je een derde kind hebt, nog minder (€35).

Ook aan onze inschrijvingen zelf hebben we, ten tweede, een kleine aanpassing ingevoerd. Vanaf dit jaar verwachten we een ingevulde medische fiche van je kind(eren) wanneer ze zich willen inschrijven. Concreter, je kan je niet inschrijven zonder deze af te geven. Deze medische fiche is terug te vinden op onze website (http://bit.ly/Medische_Fiche) en zal ook op onze startdag (17/09) worden uitgedeeld. Op die manier zijn we nog beter voorbereid, moest er een ongeval gebeuren op de chiro. We verwachten wel van jullie, als verantwoordelijke ouders, om bij veranderingen in deze medische fiche (nieuwe allergieën…) de betrokken leiders op de hoogte te stellen. Dit zorgt er ook voor dat jullie bij het bivak geen medische fiche meer moeten afgeven. Geweldig toch!

Zo! Wij hopen dat alles duidelijk is. Heb je nog vragen of blijft er iets onduidelijk? Stuur gerust een mailtje naar ons of stuur een bericht naar onze Facebookpagina.

Groetjes,

De leidingsploeg van Chiro eNWéKa