Inschrijven

Beste ouder/voogd!

Elk Chirojaar moet ieder lid (opnieuw) ingeschreven worden. Vanaf dit jaar hanteren we een online inschrijfsysteem.

Via onderstaande link kan je jezelf/je spruit inschrijven! Het is de bedoeling dat je 1 formulier invult per kind.

INSCHRIJVING: https://forms.gle/XXNXSB9vNoc4CnpYA


Betalen kan via overschrijving naar BE41 7350 1555 1310 met de mededeling "INSCHRIJVING + NAAM VAN HET KIND"

Dit kost 50 euro voor het eerste kind, 45 euro voor het tweede en 40 voor de volgenden.

Groeten,
De Leiding