Werking

Wij zijn als Chiro eNWéKa een deel van een groot geheel. Hieronder vindt u een korte uitleg over de takkenstructuur in de chiro. Meer informatie kan u terugvinden op de website van Chirojeugd Vlaanderen.

Chirojeugd Vlaanderen

Dit is de nationale koepelorganisatie die de algemene werking over het hele land in goede banen leidt. De chiro is met ongeveer 110 000 leden en leiding verdeeld over ongeveer 910 chirogroepen de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. De Franstalige zusterorganisatie in Wallonië is de Patro. Ook internationaal heeft de Chiro verschillende vertakkingen.

Op nationaal niveau houden tientallen vrijwilligers en enkele beroepskrachten zich bezig met de organisatie van grote evenementen (Krinkel, Nationale Startdag,...), het uitbrengen van het chiroblad Dubbelpunt, opzetten van cursussen, ...

Verbond Limburg

De nationale werking wordt opgedeeld in 10 verbonden. Deze verbonden ondersteunen de gewesten en organiseren activiteiten (Ambriage,...), cursussen (animator, aspitrant,...), ... Onze chiro maakt deel uit van Verbond Limburg.

Gewest Kroïnjel

In totaal zijn er 73 gewesten in Vlaanderen. Het Verbond Limburg bestaat uit 10 gewesten waarvan Kroïnjel het gewest is waar Chiro eNWéKa deel van uitmaakt. Kroïnjel omvat alle chirogroepen in en rond Sint-Truiden en de enige chiro van Duitstalig België. Een gewest staat het dichtst bij een chirogroep en ondersteunt de leidingsgroep in haar werking. Zij vaardigen ook een meter en/of peter af die zich een volledig jaar toelegt op onze chiro. Verder organiseren zij verschillende activiteiten voor leden en leiding (gewestavond, gewestfuif, keti-aspi weekend, ...) en helpen zij bij de organisatie van de animatorcursussen.